I’MPERFEKT VIESISTABAS NOTEIKUMI1. Pieteikšanās uz nodarbībām: mājas lapā www.imperfekt.com .

     1.2. Imperfekt ir tiesības atteikt dalību nodarbībās, nepamatojot iemeslu, un atgriežot naudu.

     1.3. Samaksātā nauda par nodarbībām netiek atgriezta un nokavētās/neizmantotas nodarbības netiek kompensētas vai aizstātas ar citām nodarbībām vai precēm veikalā.

     1.4. I’mperfekt Viesistabā var iegādāties Dāvanu karti, kuru iespējams izmantot arī  nodarbību apmeklējumam.

2. Viesistabas apmeklējums

     2.1. Jūsu izvēlētās un apmaksātās nodarbības varat apmeklēt Jūs vai cita persona pēc Jūsu izvēles, par izmaiņām informējot nodarbību rīkotāju, sūtot informāciju uz hello@imperfekt.com.Tādējādi Jūs varat nodot savas tiesības apmeklēt nodarbības jebkurai citai personai.

     2.2. I’mperfekt Viesistabā jāierodas laikus, vēlams ne vēlāk, kā 10 minūtes pirms attiecīgās nodarbības sākuma.

     2.3. Lūgums pēc nodarbības sakārtot savu darba vietu.

     2.4.Nokavētās/neizmantotās nodarbības netiek kompensētas vai aizstātas ar citām nodarbībām.

     2.5. Nodarbības laikā dalībnieki var tikt fotografēti un/vai filmēti. Foto un/vai video materiāli var tikt izmantoti tikia I’mperfekt sociālo tīklu kontos.

3. I’mperfekt Viesistaba apmeklējuma ierobežojumi

     3.1. Nodarbības notiek I’mperfekt Viesistabas telpās.

     3.2. I’mperfekt Viesistabā aizliegts atrasties alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

     3.3. Aizliegts uz nodarbībām ierasties ar dzīvniekiem.

     3.4.Aizliegts uz nodarbībām ierasties kopā ar vēl kādu cilvēku - kā pieaugušo, tā bērnu.

4. Atbildības ierobežojums

     4.1. I’mperfekt Viesistaba nepiedāvā profesionālu vai specializētu izglītību, tādējādi tā neveic nekāda veida sertifikāciju, akreditāciju vai citu izglītības dokumentu izsniegšanu. Nodarbības ir uzskatāmas par izklaides un brīvā laika pavadīšanas pasākumu.

     4.2. I’mperfekt Viesistaba neuzņemas nekāda veida atbildību par klientu atstātajiem darbiem un personīgām mantām.

     4.3. Nodarbību dalībnieku radītie darbi tiek uzglabāti ne ilgāk par 1 (vienu) mēnesi. Pēc šī termiņa beigām I’mperfekt Viesistaba ir tiesības ar tiem rīkoties kā ar savu mantu - iznīcināt, atdot, pārdot, dāvināt.

     4.4. No I’mperfekt Viesistaba neatkarīgu apstākļu dēļ nodarbību laiki var tikt mainīti, par to iepriekš informējot nodarbību dalībniekus.